Chủ nhật,  21/07/2024

Hoàn thành nạo vét hồ Hoàn Kiếm trước ngày 7-5

Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty thoát nước Hà Nội, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tập trung lực lượng, phương tiện hoàn thành nạo vét hồ Hoàn Kiếm trước ngày 7-5.Công ty nước sạch Hà Nội hoàn thành bổ cập nước vào hồ trước ngày 29-4. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương làm mái che các bể chữa trị rùa, thường xuyên thay thế, bổ sung nước vào bể, bảo đảm nhiệt độ ổn định, không ảnh hưởng tới sức khỏe...

Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty thoát nước Hà Nội, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tập trung lực lượng, phương tiện hoàn thành nạo vét hồ Hoàn Kiếm trước ngày 7-5.

Công ty nước sạch Hà Nội hoàn thành bổ cập nước vào hồ trước ngày 29-4. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương làm mái che các bể chữa trị rùa, thường xuyên thay thế, bổ sung nước vào bể, bảo đảm nhiệt độ ổn định, không ảnh hưởng tới sức khỏe rùa.

Theo Nhandan