Thứ tư,  24/07/2024

Trường tư không được dạy luật, báo chí, sư phạm

Trong dự thảo vừa công bố hôm 23/2, về điều kiện mở ngành đào tạo ở trường đại học, cao đẳng Bộ GD-ĐT dự kiến không cho phép trường ngoài công lập đào tạo sư phạm, luật và báo chí.Ảnh: Lê Anh DũngNgoài những quy định về điều kiện mở ngành đào tạo hiện hành, dự thảo cũng có quy định cụ thể về giảng viên.Cụ thể, để mở ngành đào tạo CĐ trong các trường ĐH, CĐ thì cần có ít nhất 2 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ đúng ngành đã đăng ký. Nếu mở ngành đào tạo trình độ ĐH thì phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ hoặc giáo sư, phó giáo sư và 2 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký. Đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, ngoại ngữ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ xem xét riêng.Dự thảo cũng nêu rõ, các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí.Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo phải đủ các nội dung: Nhu cầu về nhân lực ngành...

Trong dự thảo vừa công bố hôm 23/2, về điều kiện mở ngành đào tạo ở trường đại học, cao đẳng Bộ GD-ĐT dự kiến không cho phép trường ngoài công lập đào tạo sư phạm, luật và báo chí.

click=”return openImageNews(this,280,470)”>s
Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngoài những quy định về điều kiện mở ngành đào tạo hiện hành, dự thảo cũng có quy định cụ thể về giảng viên.

Cụ thể, để mở ngành đào tạo CĐ trong các trường ĐH, CĐ thì cần có ít nhất 2 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ đúng ngành đã đăng ký.

Nếu mở ngành đào tạo trình độ ĐH thì phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ hoặc giáo sư, phó giáo sư và 2 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

Đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, ngoại ngữ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ xem xét riêng.

Dự thảo cũng nêu rõ, các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí.

Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo phải đủ các nội dung: Nhu cầu về nhân lực ngành đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực nơi trường đóng trụ sở… Những trường mới thành lập hoặc nâng cấp chưa đủ 10 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành phải có báo cáo tình hình thực hiện các cam kết trong đề án khả thi thành lập trường.

Bên cạnh đó, phải công khai chi tiết về đội ngũ giảng viên như: lý lịch khoa học của từng giảng viên, bản sao các văn bằng đã có của từng người, quyết định tuyển dụng… Đối với giảng viên thỉnh giảng, phải có hợp đồng thỉnh giảng trong đó ghi rõ môn học sẽ đảm nhiệm.

Theo Vietnamnet