Thứ sáu,  19/07/2024

Ngày 10-3, bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi ÐH, CÐ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định các trường THPT, các Sở GD-ĐT thu hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) của thí sinh từ ngày 10-3 đến 10-4-2010.Theo đó, học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do Sở GD-ĐT quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT của học sinh đang học lớp 12. Các Sở GD-ĐT, các trường ĐH và CĐ không được thay đổi thời hạn, không được kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT trước hoặc sau thời hạn quy...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định các trường THPT, các Sở GD-ĐT thu hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) của thí sinh từ ngày 10-3 đến 10-4-2010.

Theo đó, học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do Sở GD-ĐT quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT của học sinh đang học lớp 12. Các Sở GD-ĐT, các trường ĐH và CĐ không được thay đổi thời hạn, không được kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT trước hoặc sau thời hạn quy định.
Theo Nhandan