Chủ nhật,  21/07/2024

Bỏ quy định " không mời người ngoài luyện thi học sinh giỏi"

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi. Theo đó, bãi bỏ quy định “Không mời người ngoài luyện thi học sinh giỏi”.Cụ thể, Thông tư nêu rõ: Bãi bỏ quy định "không liên hệ, mời người ngoài đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy và người học của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức và thời gian nào”.Các địa phương được mời giáo viên nơi khác về luyện thi cho học sinh giỏi.Về đề thi học sinh giỏi, Thông tư có nêu rõ đề thi (kể cả đề thi đề xuất) chưa sử dụng và các tài liệu liên quan đến nội dung đề thi thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật.Việc chấm thi phải đảm bảo sự chính xác, công bằng, khách quan, đánh giá đúng kết quả bài làm của thí sinh: Cho điểm bài thi phải theo đúng biểu điểm được Trưởng ban chấm thi phê duyệt. Điểm của một câu trong bài thi là tổng các điểm thành phần của câu ấy. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu trong...

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi. Theo đó, bãi bỏ quy định “Không mời người ngoài luyện thi học sinh giỏi”.

Cụ thể, Thông tư nêu rõ: Bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người ngoài đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy và người học của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức và thời gian nào”.
Các địa phương được mời giáo viên nơi khác về luyện thi cho học sinh giỏi.
Về đề thi học sinh giỏi, Thông tư có nêu rõ đề thi (kể cả đề thi đề xuất) chưa sử dụng và các tài liệu liên quan đến nội dung đề thi thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật.

Việc chấm thi phải đảm bảo sự chính xác, công bằng, khách quan, đánh giá đúng kết quả bài làm của thí sinh: Cho điểm bài thi phải theo đúng biểu điểm được Trưởng ban chấm thi phê duyệt. Điểm của một câu trong bài thi là tổng các điểm thành phần của câu ấy. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu trong bài thi, không làm tròn, theo thang 20 điểm.

Về Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi được sửa đổi, bổ sung như sau: Tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải;số giải Nhất không quá 5% tổng số giải”.

Đối với người tham gia công tác thi có hành vi vi phạm Quy chế thi (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng Luật cán bộ, công chức để xử lý kỷ luật theo các hình thức sau: Khiển trách đối với người phạm lỗi nhẹ trong khi thi hành nhiệm vụ.

Đặc biệt, Bộ sẽ đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện và xử lý cảnh cáo đối với người vi phạm một trong các lỗi sau: Ra đề sai hoặc ra đề ngoài chương trình; Mang những tài liệu, vật dụng trái phép vào khu vực làm đề, phòng thi, phòng chấm thi; Thiếu trách nhiệm trong việc chuẩn bị cho kỳ thi, làm ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi; Thiếu trách nhiệm khi coi thi, để cho thí sinh quay cóp, mang và sử dụng tài liệu, vật dụng trái phép trong phòng thi; Chấm thi không đúng hướng dẫn chấm hoặc cộng điểm có nhiều sai sót.

Bộ cũng sẽ đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện và tùy theo mức độ vi phạm có thể hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức đối với người có một trong các hành vi sai phạm là trực tiếp giải bài cho thí sinh trong lúc đang thi; Cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của thí sinh; Làm lộ số phách bài thi; Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của thí sinh; Chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi; Làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thi.

Đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện, buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi trong lúc đang thi; Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh; Gian lận, làm sai lệch sự thật về hồ sơ của thí sinh (sửa học bạ, sổ điểm và các giấy tờ liên quan khác); Gian lận thi có tổ chức.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/3/2010. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Theo Dantri