Thứ ba,  16/07/2024

Trường chuẩn quốc gia chỉ được phép có 5% HS yếu, kém

Học sinh xếp học lực loại giỏi đạt từ 3%, loại khá đạt tối thiểu 35% và loại yếu, kém không quá 5%. Ngoài ra, để được công nhận đạt chuẩn, các trường phải bảo đảm tỉ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hằng năm không quá 6%, trong đó tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.Một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu trường phải đạt các chỉ tiêu như trên.Đó là những những nội dung trong quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (trường trung học) đạt chuẩn quốc gia vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.Ảnh: An Bang.Cụ thể, một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu trường phải đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ HS bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%; HS xếp loại học lực giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên, loại yếu, kém không quá 5% ; hạnh kiểm xếp loại loại khá, tốt đạt từ 80%...

Học sinh xếp học lực loại giỏi đạt từ 3%, loại khá đạt tối thiểu 35% và loại yếu, kém không quá 5%. Ngoài ra, để được công nhận đạt chuẩn, các trường phải bảo đảm tỉ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hằng năm không quá 6%, trong đó tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.

Một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu trường phải đạt các chỉ tiêu như trên.

Đó là những những nội dung trong quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (trường trung học) đạt chuẩn quốc gia vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Mô tả ảnh.
Ảnh: An Bang.

Cụ thể, một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu trường phải đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ HS bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%; HS xếp loại học lực giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên, loại yếu, kém không quá 5% ; hạnh kiểm xếp loại loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên, xếp loại yếu không quá 2% ; được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn ‘’Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ trong năm học liền trước khi công nhận hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của địa phương. Đảm bảo các điều kiện sử dụng có hiệu quả CNTT trong quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác, học tập.

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, việc tổ chức xét và công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, bao gồm: những quy định chung; tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia; hồ sơ, quy trình tổ chức công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức thực hiện.

Trường trung học để đạt chuẩn quốc gia cần đáp ứng 5 tiêu chuẩn: Tổ chức nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Chất lượng giáo dục; Cơ sở vật chất và thiết bị và công tác xã hội hoá giáo dục.

Nhà trường phải có đủ các khối lớp của cấp học; có nhiều nhất là 45 lớp, mỗi lớp có không quá 45 học sinh.

Ngoài ra, trường đạt chuẩn phải có ít nhất 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên.

Trường đạt chuẩn quốc gia còn phải đạt tiêu chí duy trì quan hệ thông tin thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận. Trong thời hạn này, sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra công nhận lại theo quy định.

Theo Vietnamnet