Thứ tư,  24/07/2024

Bộ sẽ gửi văn bản trường ĐH chưa công khai tài chính đến từng thí sinh

Đó là một trong những biện pháp mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đưa ra để “răn” các trường đại học chưa thực hiện công khai tài chính. Theo ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ GD-ĐT cho biết: “Hiện nay, tất cả các trường ĐH,CĐ đều gửi văn bản thực hiện “3 công khai” về Bộ trong đó 39% trường đại học và 34% trường cao đẳng có báo cáo đầy đủ và có rất nhiều trường chưa đưa “3 công khai” này lên trang web của trường. Nguyên nhân có thể trường chưa có website hoặc có nhưng không công khai và do đây là lần đầu tiên thực hiện 3 công khai nên các trường còn lúng túng”.Về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, theo ông Ngữ thì hiện nay cả nước có 119 trường có tỷ lệ dưới 25 SV/GV; có 31 trường đại học có tỷ lệ cao hơn 25 SV/GV chủ yếu là ở khối trường kinh tế, xã hội; 16 trường ngoài công lập có tỷ lệ trên 25 SV/GV; 5 trường đại học có tỷ lệ 35 SV/GV và 4 trường đại học...

Đó là một trong những biện pháp mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đưa ra để “răn” các trường đại học chưa thực hiện công khai tài chính.

Theo ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ GD-ĐT cho biết: “Hiện nay, tất cả các trường ĐH,CĐ đều gửi văn bản thực hiện “3 công khai” về Bộ trong đó 39% trường đại học và 34% trường cao đẳng có báo cáo đầy đủ và có rất nhiều trường chưa đưa “3 công khai” này lên trang web của trường. Nguyên nhân có thể trường chưa có website hoặc có nhưng không công khai và do đây là lần đầu tiên thực hiện 3 công khai nên các trường còn lúng túng”.
Về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, theo ông Ngữ thì hiện nay cả nước có 119 trường có tỷ lệ dưới 25 SV/GV; có 31 trường đại học có tỷ lệ cao hơn 25 SV/GV chủ yếu là ở khối trường kinh tế, xã hội; 16 trường ngoài công lập có tỷ lệ trên 25 SV/GV; 5 trường đại học có tỷ lệ 35 SV/GV và 4 trường đại học ngoài công lập ở TP.HCM có tỷ lệ 40 SV/GV.
Trong gần 400 trường đại học, cao đẳng trên cả nước thì có 31 trường đại học có sàn đúng quy định 2m2/SV; 84% trường có sàn trên 2m2/SV.
Đặc biệt, về công khai tài chính, ông Ngữ cho biết: “Tính đến nay, chỉ có 202 trường báo cáo nội dung học phí còn 175 trường chưa báo cáo nội dung này”.
Về các trường không thực hiện báo cáo về tài chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Ngày 15/4 tới các trường còn lại phải công khai tài chính; 15/5/2010, Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh sẽ kiểm tra vấn đề này. Với những trường không thực hiện, dự kiến biện pháp đưa ra là Bộ sẽ gửi văn bản ghi rõ các trường không thực hiện công khai tài chính đến các trường phổ thông và đề nghị các thí sinh cẩn trọng khi chọn thi vào những trường này. Đó có thể là một chế tài xã hội đối với các trường và để xã hội giám sát”.

Theo Dantri