Chủ nhật,  21/07/2024

14 khung kỷ luật với sinh viên

Từ ngày 28/4, Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm, vừa học, sẽ có hiệu lực với 14 nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật được định rõ.Theo đó, học viên sẽ bị buộc thôi học nếu vi phạm: học, thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ người khác học, thi, kiểm tra hộ, làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp (lần 2); Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp; tổ chức uống rượu, bia trong phòng ở ký túc xá, chơi cờ bạc trong trường hoặc trong ký túc xá nhà trường dưới mọi hình thức (lần 4); Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau (lần 2).Tùy vào số lần vi phạm, học viên cũng sẽ bị đình chỉ học tập 1 năm học nếu phạm phải các nội dung trên. Hình thức kỷ luật học viên phải được ghi vào hồ sơ học viên.Mục đích của Quy chế là tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt tăng tính chủ động, khai thác kinh...

Từ ngày 28/4, Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm, vừa học, sẽ có hiệu lực với 14 nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật được định rõ.

Theo đó, học viên sẽ bị buộc thôi học nếu vi phạm: học, thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ người khác học, thi, kiểm tra hộ, làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp (lần 2); Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp; tổ chức uống rượu, bia trong phòng ở ký túc xá, chơi cờ bạc trong trường hoặc trong ký túc xá nhà trường dưới mọi hình thức (lần 4); Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau (lần 2).

Tùy vào số lần vi phạm, học viên cũng sẽ bị đình chỉ học tập 1 năm học nếu phạm phải các nội dung trên. Hình thức kỷ luật học viên phải được ghi vào hồ sơ học viên.

Mục đích của Quy chế là tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt tăng tính chủ động, khai thác kinh nghiệm của học viên, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Buộc thôi học nếu làm hộ tiểu luận

Chỉ 1 lần phát hiện tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp, học viên các trường ĐH, CĐ, TCCN hình thức vừa làm vừa học sẽ bị buộc thôi học.

Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ bị buộc thôi học nếu vi phạm: học, thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ người khác học, thi, kiểm tra hộ, làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp (lần 2).

Say rượu, đánh bạc bị đuổi học

Trong năm học, nếu học viên uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp; tổ chức uống rượu, bia trong phòng ở ký túc xá lần đầu sẽ bị khiển trách, lần thứ hai bị cảnh cáo, lần thứ ba bị đình chỉ học một năm và bị buộc thôi học nếu tái phạm lần thứ tư.

Hành vi chơi cờ bạc trong trường hoặc trong ký túc xá nhà trường dưới mọi hình thức cũng sẽ bị xử lý kỷ luật với khung hình phạt tương tự…

Với hành vi hút thuốc lá trong trường học, từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo; chơi cờ bạc trong trường hoặc trong ký túc xá nhà trường dưới mọi hình thức thì lần 1 bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần 3 bị đình chỉ học tập 1 năm, lần 4 sẽ bị buộc thôi học và nếu nghiêm trọng hơn, có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật;

Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau lần 1 bị đình chỉ học tập 1 năm, lần 2 bị buộc thôi học, nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật…

Án kỷ luật: 3 tháng đến đuổi học

Đối với trường hợp bị khiển trách, thời hạn chịu kỷ luật là 3 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật. Đối với trường hợp bị cảnh cáo, thời hạn chịu kỷ luật là 6 tháng kể từ ngày ký quyết định kỷ luật. Trường hợp đình chỉ học tập, khi hết thời hạn đình chỉ, học viên phải xuất trình chứng nhận của cơ quan, đơn vị cử đi học hoặc địa phương xã (phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại cơ quan hoặc địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

Bộ GD&ĐT quy định, mọi hình thức kỷ luật học viên đều phải được ghi vào hồ sơ học viên. Trường hợp học viên do cơ quan, đơn vị cử đi học bị kỷ luật thì nhà trường thông báo kết quả xử lý kỷ luật cho cơ quan, đơn vị của học viên; đối với các học viên khác bị xử lý kỷ luật mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, nhà trường gửi thông báo cho địa phương và gia đình học viên biết.

Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học cũng quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của học viên; nội dung công tác học viên; hệ thống tổ chức quản lý công tác học viên và các hình thức khen thưởng, kỷ luật và tổ chức thực hiện…

Theo VnMedia