Thứ ba,  16/07/2024

Làm gì khi hồ sơ đăng ký dự thi bị sai?

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi mới phát hiện có sai sót, thí sinh không cần phải làm và nộp lại một bộ khác. Việc chỉnh sửa sẽ được thực hiện vào ngày làm thủ tục dự thi của đợt thi.Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần phải thông báo với hội đồng tuyển sinh của trường để làm các thủ tục chỉnh sửa những sai sót, bổ sung những giấy tờ còn thiếu. Thí sinh cần yêu cầu cán bộ tuyển sinh sửa lại hoặc bổ sung thông tin trên hồ sơ gốc, cập nhật vào dữ liệu trên hệ thống máy tính và đóng dấu xác nhận vào tờ phiếu số 2. Cần lưu ý là phải có dấu xác nhận trên tờ phiếu số 2 thì việc chỉnh sửa mới có giá trị pháp lý.Để việc chỉnh sửa được thực hiện, thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, hợp lệ để chứng minh thông tin cần chỉnh sửa là chính xác. Những trường hợp khai man, cố tình gian lận là vi phạm Quy chế tuyển sinh, sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị cấm thi 2...

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi mới phát hiện có sai sót, thí sinh không cần phải làm và nộp lại một bộ khác. Việc chỉnh sửa sẽ được thực hiện vào ngày làm thủ tục dự thi của đợt thi.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần phải thông báo với hội đồng tuyển sinh của trường để làm các thủ tục chỉnh sửa những sai sót, bổ sung những giấy tờ còn thiếu. Thí sinh cần yêu cầu cán bộ tuyển sinh sửa lại hoặc bổ sung thông tin trên hồ sơ gốc, cập nhật vào dữ liệu trên hệ thống máy tính và đóng dấu xác nhận vào tờ phiếu số 2. Cần lưu ý là phải có dấu xác nhận trên tờ phiếu số 2 thì việc chỉnh sửa mới có giá trị pháp lý.

Để việc chỉnh sửa được thực hiện, thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, hợp lệ để chứng minh thông tin cần chỉnh sửa là chính xác. Những trường hợp khai man, cố tình gian lận là vi phạm Quy chế tuyển sinh, sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị cấm thi 2 năm, thậm chí nếu nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trước pháp luật.
Theo Nhandan