Chủ nhật,  21/07/2024

Trường Cao đẳng nghề Dầu khí tập trung mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo

Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Dầu khí vừa tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2010-2015.Đây là đảng bộ được chọn chỉ đạo đại hội điểm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tập đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện các ban, ngành, tổng công ty trong Tập đoàn Dầu khí, cùng 80 đảng viên của bốn chi bộ trong đảng bộ đã về dự Đại hội.Kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giai đoạn 2005-2010, báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác mọi nguồn lực, kết hợp hiệu quả giữa công tác đào tạo với dịch vụ kỹ thuật, gắn giảng dạy lý thuyết với thực hành, không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và hình thức đào tạo. Năm năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ,...

Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Dầu khí vừa tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đây là đảng bộ được chọn chỉ đạo đại hội điểm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tập đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện các ban, ngành, tổng công ty trong Tập đoàn Dầu khí, cùng 80 đảng viên của bốn chi bộ trong đảng bộ đã về dự Đại hội.

Kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giai đoạn 2005-2010, báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác mọi nguồn lực, kết hợp hiệu quả giữa công tác đào tạo với dịch vụ kỹ thuật, gắn giảng dạy lý thuyết với thực hành, không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và hình thức đào tạo. Năm năm qua, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho hơn 50 nghìn lượt cán bộ, kỹ sư; đào tạo nguồn nhân lực vận hành cho các dự án trọng điểm của Nhà nước và tập đoàn; kết hợp các cơ sở giáo dục để đào tạo gần một nghìn kỹ sư từ lực lượng công nhân đang làm việc trong ngành; liên kết đào tạo hơn 400 thạc sĩ… Nhà trường từng bước đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hầu hết các dự án dầu khí trong cả nước.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ nhà trường tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác phát triển đảng trong đội ngũ học sinh, sinh viên; phấn đấu có 100% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ bám sát định hướng chiến lược phát triển của tập đoàn, lãnh đạo để đầu tư có trọng điểm, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng, cải tiến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa các loại hình đào tạo và dịch vụ kỹ thuật nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị trong và ngoài ngành.
Theo Nhandan