Thứ sáu,  12/07/2024

Gần 500 tỷ đồng xây phòng học,nhà công vụ cho giáo viên ở Quảng Ninh

Với mục tiêu xóa bỏ phòng học tạm thời các loại và giải quyết nhà công vụ ở những nơi có nhu cầu về nhà ở tập thể dành cho giáo viên, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 839/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh năm 2010.Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2010 là sẽ hoàn thành việc xóa 100% số phòng học tạm và có đủ nhà công vụ cho giáo viên. Theo đó, sẽ có khoảng 1.190 phòng học và 368 nhà công vụ cần đầu tư xây dựng kiên cố. Được biết, tổng nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện Đề án gần 500 tỷ đồng.Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được triển khai đối với tất cả các cơ sở giáo dục mầm non đến các cấp học phổ thông trên địa bàn. Các trường, lớp học được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và tham khảo thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng...

Với mục tiêu xóa bỏ phòng học tạm thời các loại và giải quyết nhà công vụ ở những nơi có nhu cầu về nhà ở tập thể dành cho giáo viên, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 839/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh năm 2010.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2010 là sẽ hoàn thành việc xóa 100% số phòng học tạm và có đủ nhà công vụ cho giáo viên. Theo đó, sẽ có khoảng 1.190 phòng học và 368 nhà công vụ cần đầu tư xây dựng kiên cố. Được biết, tổng nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện Đề án gần 500 tỷ đồng.

Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được triển khai đối với tất cả các cơ sở giáo dục mầm non đến các cấp học phổ thông trên địa bàn. Các trường, lớp học được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và tham khảo thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành. Đồng thời, việc triển khai đề án cũng được gắn với việc sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học hiện có để bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo hướng chuẩn quốc gia nhằm sử dụng có hiệu quả các trường, lớp học mới được xây dựng.
Theo Nhandan