Thứ sáu,  19/07/2024

Các trường ĐH, CĐ phải thu hồ sơ dự thi đúng thời hạn

Theo quy định của Bộ GD&ĐT từ 15/4 đến 21/4, những thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường ĐH, CĐ dự thi. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, các trường không được thu nhận hồ sơ trước, sau, hoặc kết thúc thu nhận trước thời hạn này.Thí sinh có thêm một cơ hội đăng ký dự thi trực tiếp tại trường ĐH, CĐ từ 15/4-21/4Thí sinh cần phải đến nộp trực tiếp tại trường, không nộp qua đường bưu điện. Việc không nhận hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện nhằm tránh thất lạc và đảm bảo cấp lại phiếu số 2 cho thí sinh. Sau khi nhận được phiếu số 2 khi nộp hồ sơ tại trường, thí sinh phải giữ cẩn thận phiếu số này. Đây chính là căn cứ để báo cáo với trường mình nộp hồ sơ ĐKDT nhận lại giấy báo dự thi nếu có thất lạc giấy báo.Mã đơn vị ĐKDT khi thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường được Bộ GD&ĐT thống nhất là 99. Nộp hồ sơ tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT (số 3, Công trường Quốc tế, Quận 3, TP.HCM) ghi mã ĐKDT 98.Hồ sơ ĐKDT bao...

Theo quy định của Bộ GD&ĐT từ 15/4 đến 21/4, những thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường ĐH, CĐ dự thi. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, các trường không được thu nhận hồ sơ trước, sau, hoặc kết thúc thu nhận trước thời hạn này.

Thí sinh có thêm một cơ hội đăng ký dự thi trực tiếp tại trường ĐH, CĐ từ 15/4-21/4

Thí sinh cần phải đến nộp trực tiếp tại trường, không nộp qua đường bưu điện. Việc không nhận hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện nhằm tránh thất lạc và đảm bảo cấp lại phiếu số 2 cho thí sinh.

Sau khi nhận được phiếu số 2 khi nộp hồ sơ tại trường, thí sinh phải giữ cẩn thận phiếu số này. Đây chính là căn cứ để báo cáo với trường mình nộp hồ sơ ĐKDT nhận lại giấy báo dự thi nếu có thất lạc giấy báo.

Mã đơn vị ĐKDT khi thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường được Bộ GD&ĐT thống nhất là 99. Nộp hồ sơ tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT (số 3, Công trường Quốc tế, Quận 3, TP.HCM) ghi mã ĐKDT 98.

Hồ sơ ĐKDT bao gồm một túi đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2; 3 ảnh chân dung cỡ 4x6cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT; 3 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ của thí sinh; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Riêng thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các đại học cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1.

Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH phải nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh và dự thi tại một trường ĐH tổ chức thi có cùng khối thi để lấy kết quả tham gia xét tuyển vào trường có nguyện NV1. Khi nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh những thí sinh này cần đồng thời nộp bản photocopy mặt trước tờ phiếu đăng kí dự thi số 1.

Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi đã khai mục 2 trong phiếu ĐKDT (không ghi mã ngành, chuyên ngành), cần khai đầy đủ mục 3 (tên trường có nguyện vọng học, kí hiệu trường, khối thi và mã ngành, chuyên ngành). Mục 3 này không phải là mục ghi NV2. Thí sinh có NV1 học tại trường có tổ chức thi tuyển sinh chỉ khai mục 2 mà không khai mục 3.

Theo khảo sát của PV VTC News, tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM vừa qua các thí sinh phần lớn vẫn dành sự ưu tiên đăng ký vào các khối ngành kinh tế, ngoại ngữ, trong khi đó khối ngành xã hội nhân văn rất ít thí sinh đăng ký dự thi.

Theo VTC