Thứ ba,  16/07/2024

Ngày 7-5 kết thúc bàn giao hồ sơ dự thi cho các trường đại học, cao đẳng

Hết ngày 21-4, là hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường đại học, cao đẳng của thí sinh. Ngày 5-5, các cơ sở GD và ĐT phía bắc sẽ bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của tỉnh mình cho các trường; các tỉnh phía nam sẽ bàn giao ngày 7-5.Đối với các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển cần có cán bộ phụ trách thu nhận hồ sơ không để nhầm lẫn hoặc mất mát; các trường không tổ chức thi tuyển nhận bản phô-tô-cop-py phiếu đăng ký dự thi nguyện vọng một của thí sinh vào trường mình.Như vậy, sau ngày 7-5, các trường đại học, cao đẳng sẽ biết được tổng số hồ sơ đăng ký dự thi và tính được tỷ lệ 'chọi' trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số tỷ lệ 'chọi' thực tế vì có nhiều thí sinh nộp nhiều hồ sơ vào các trường khác nhau, tạo thành một lượng hồ sơ 'ảo' khá lớn (năm 2010 khoảng hơn 25%).Để tránh các sai sót, Bộ GD và...

Hết ngày 21-4, là hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường đại học, cao đẳng của thí sinh. Ngày 5-5, các cơ sở GD và ĐT phía bắc sẽ bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của tỉnh mình cho các trường; các tỉnh phía nam sẽ bàn giao ngày 7-5.

Đối với các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển cần có cán bộ phụ trách thu nhận hồ sơ không để nhầm lẫn hoặc mất mát; các trường không tổ chức thi tuyển nhận bản phô-tô-cop-py phiếu đăng ký dự thi nguyện vọng một của thí sinh vào trường mình.

Như vậy, sau ngày 7-5, các trường đại học, cao đẳng sẽ biết được tổng số hồ sơ đăng ký dự thi và tính được tỷ lệ &#39chọi&#39 trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số tỷ lệ &#39chọi&#39 thực tế vì có nhiều thí sinh nộp nhiều hồ sơ vào các trường khác nhau, tạo thành một lượng hồ sơ &#39ảo&#39 khá lớn (năm 2010 khoảng hơn 25%).

Để tránh các sai sót, Bộ GD và ĐT yêu cầu các cơ sở GD và ĐT quản lý, bảo vệ hồ sơ và có phương án đề phòng và xử lý kịp thời các sự cố; thực hiện đúng quy trình nhập dữ liệu theo quy định.

Theo Nhandan