Chủ nhật,  21/07/2024

Trẻ năm tuổi được ưu tiên tiếp nhận ở các trường mẫu giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2011 - 2012. Trong đó, thời gian tuyển sinh được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố từ ngày 1-7 đến 15-7.Phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con, có đơn xin học gửi ban tuyển sinh của trường, nhà trường sẽ thông báo danh sách và gửi phiếu nhập học đến từng học sinh. Tuyệt đối giáo viên không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.Với hệ mầm non, các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ năm tuổi và nhận trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2011 – 2012. Trong đó, thời gian tuyển sinh được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố từ ngày 1-7 đến 15-7.

Phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con, có đơn xin học gửi ban tuyển sinh của trường, nhà trường sẽ thông báo danh sách và gửi phiếu nhập học đến từng học sinh. Tuyệt đối giáo viên không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

Với hệ mầm non, các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ năm tuổi và nhận trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao…

Theo Nhandan