Thứ sáu,  12/07/2024

Giá sách giáo khoa tăng gần 17%

Giá sách giáo khoa năm học 2011 được điều chỉnh tăng gần 17% so với năm 2010. Để giảm bớt khó khăn, học sinh được vận động sử dụng sách cũ, mượn sách của thư viện trường; các địa phương xây dựng tủ sách dùng chung…Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) vừa công bố bảng giá sách giáo khoa năm 2011 từ lớp một đến lớp 12 gồm các sách cơ bản và sách nâng cao.Trong đó, giá thấp nhất là bộ sách lớp một (sáu cuốn) giá là 47,5 nghìn đồng; giá cao nhất là bộ sách lớp 12 (13 cuốn) có giá 143,2 nghìn đồng.Theo ông Nguyễn Minh Khang, Phó Tổng giám đốc NXBGD, giá sách giáo khoa năm nay được điều chỉnh tăng khoảng 16,9% so với năm 2010.Cụ thể, trong chi phí đầu vào làm sách giáo khoa có 11 khoản, mục bị ảnh hưởng, tăng giá như: giấy, vận chuyển, công in, lãi suất ngân hàng, bao bì, tem chống giả, phí quản lý, phát hành, chế bản, nhuận bút, khấu hao tài sản cố định. Vì vậy, để vừa giảm lỗ cho NXBGD vừa thực hiện việc bình ổn giá, Bộ Tài chính đã...

Giá sách giáo khoa năm học 2011 được điều chỉnh tăng gần 17% so với năm 2010. Để giảm bớt khó khăn, học sinh được vận động sử dụng sách cũ, mượn sách của thư viện trường; các địa phương xây dựng tủ sách dùng chung…

Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) vừa công bố bảng giá sách giáo khoa năm 2011 từ lớp một đến lớp 12 gồm các sách cơ bản và sách nâng cao.

Trong đó, giá thấp nhất là bộ sách lớp một (sáu cuốn) giá là 47,5 nghìn đồng; giá cao nhất là bộ sách lớp 12 (13 cuốn) có giá 143,2 nghìn đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Khang, Phó Tổng giám đốc NXBGD, giá sách giáo khoa năm nay được điều chỉnh tăng khoảng 16,9% so với năm 2010.

Cụ thể, trong chi phí đầu vào làm sách giáo khoa có 11 khoản, mục bị ảnh hưởng, tăng giá như: giấy, vận chuyển, công in, lãi suất ngân hàng, bao bì, tem chống giả, phí quản lý, phát hành, chế bản, nhuận bút, khấu hao tài sản cố định. Vì vậy, để vừa giảm lỗ cho NXBGD vừa thực hiện việc bình ổn giá, Bộ Tài chính đã đồng ý để NXBGD được tăng mức tính chi phí đầu vào 16,9% ở năm khoản mục: giấy, công in, bao bì, tem chống giả và lãi vay ngân hàng tính vào giá sách giáo khoa.

Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn cho học sinh, NXBGD sẽ thực hiện hỗ trợ học sinh khó khăn thông qua việc tặng sách cho con thương binh, liệt sỹ; tăng cường mua bán và vận động học sinh sử dụng sách cũ; đề nghị các địa phương, các Công ty sách thiết bị trường học (STBTH) tăng cường xây dựng các tủ sách dùng chung và thư viện trường học cho học sinh mượn sách học tập. Mặt khác, các Công ty STBTH sẽ tổ chức hai tháng phát hành dịp hè và tặng phiếu giảm giá 10% cho các học sinh khó khăn… nhằm bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa học tập.

Theo Nhandan