Thứ hai,  22/07/2024
Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng
Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng
– Thời gian qua, đã có những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Việc phải thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên là điều không ai mong muốn, nhưng là việc không thể không làm, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Chủ nhiệm...
Chủ động phối hợp trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn
Chủ động phối hợp trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn
- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã...
Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
– Sáng 12/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung...
Cao Lộc thực hiện Nghị quyết 77:  Bám sát cơ sở, sâu sát thực tiễn
Cao Lộc thực hiện Nghị quyết 77: Bám sát cơ sở, sâu sát thực tiễn
- Thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Nghị quyết số 77) về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, Huyện ủy Cao Lộc đã triển khai nghiêm túc, đồng...
Thực hiện Nghị quyết 67: Bước chuyển ở Hữu Lũng
Thực hiện Nghị quyết 67: Bước chuyển ở Hữu Lũng
Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung B08-21 cho các học viên trên địa bàn huyện Hữu Lũng - Thực hiện Nghị quyết số 67-NQ/TU ngày 11/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,...
Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
– Chiều 10/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị; tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác...
Quán triệt, triển khai tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng và tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm (2021-2025)
Quán triệt, triển khai tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng và tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm (2021-2025)
- Chiều 7/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011-2025). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...