Thứ hai,  22/07/2024

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động từ đầu năm

– Mặc dù mới qua gần 2 tháng đầu năm song các huyện, thành phố đã chỉ đạo các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.


Người dân xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng (xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024) chung sức thực hiện tiêu chí môi trường

Theo kế hoạch, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Mục tiêu cao hơn hẳn những năm trước, đồng thời, các xã điểm năm 2024 có xuất phát điểm khá thấp. Cụ thể tính đến đầu năm 2024, bình quân mỗi xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 đạt 9,45/19 tiêu chí, trong đó có xã mới đạt 6/19 tiêu chí; bình quân 1 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 6,8/19 tiêu chí, trong đó xã thấp nhất mới đạt 3/19 tiêu chí; bình quân mỗi xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu mới đạt 1,75/4 tiêu chí.

Trước khó khăn, thách thức như vậy, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024 đã đề ra, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các nội dung công việc cụ thể. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Ngay trong tháng 1/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/1/2024 thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trong đó UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; bố trí cụ thể nguồn lực, cách thức triển khai thực hiện…

Để hỗ trợ các xã điểm thực hiện các tiêu chí, UBND các huyện, thành phố đã cân đối, lồng ghép hỗ trợ các xã điểm xây dựng 80 công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa… Hiện nay, các cơ quan chuyên môn cấp huyện đang nhanh chóng triển khai các bước chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng các công trình.

Cũng ngay trong tháng 1/2024, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị để triển khai nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, trong đó có xây dựng NTM. Thông qua hội nghị, đại diện các đơn vị đã đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp cụ thể để khắc phục và triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM năm 2024.

Cùng với quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố cũng nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024. Cụ thể, ngay từ đầu năm, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi, môi trường, trồng cây xanh để góp phần thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Ông Hoàng Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng cho biết: Năm 2024, xã Bằng Hữu được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Thời điểm cuối năm 2023, xã mới đạt 9/19 tiêu chí. Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ngay từ đầu năm 2024, UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân trong thực hiện các tiêu chí. Kết quả, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp hơn 1.000 công lao động để nạo vét, phát quang hơn 3.000m mương thủy lợi; làm mới 370m đường bê tông; vệ sinh trên 10.000m đường làng, ngõ xóm; sửa chữa, kè gần 200m đường… Sự chung sức của người dân ngay từ đầu năm tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi cũng như góp phần vào việc từng bước hoàn thành tiêu chí NTM.

Tương tự tại Bằng Hữu, qua gần 2 tháng đầu năm 2024, người dân các xã điểm NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã đóng góp khoảng 25.000 công lao động cùng tiền mặt, qua đó tổ chức nạo vét trên 60km kênh mương, phát dọn hơn 20km kênh mương, làm mới khoảng 3km đường giao thông nông thôn…

Bên cạnh việc huy động sự chung sức của người dân, ngay trong những tháng đầu năm 2024, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình cho biết: Năm 2024, UBND huyện đã lồng ghép, cân đối nguồn lực để hỗ trợ xã Xuân Dương, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM đầu tư xây dựng 22 công trình cơ sở hạ tầng. Đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, mặt bằng để phấn đấu khởi công các công trình trong quý I/2024.

Cùng với huyện Lộc Bình, để hỗ trợ các xã điểm thực hiện các tiêu chí, UBND các huyện, thành phố đã cân đối, lồng ghép hỗ trợ các xã điểm xây dựng 80 công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa… Hiện nay, các cơ quan chuyên môn cấp huyện đang nhanh chóng triển khai các bước chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng các công trình.

Hy vọng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực trong thời gian tới. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024 chung trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN