Thứ hai,  22/07/2024

Xã Hồng Phong đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Hồng Phong

– Sáng 29/2, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Hồng Phong là một xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Bình Gia, toàn xã có 9 thôn, với 853 hộ, 3.691 nhân khẩu và 4 dân tộc cùng nhau sinh sống. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM, UBND huyện đã chủ động lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ xã, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, tổng nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn xã là trên 61,5 tỷ đồng, trong đó, vốn Ngân sách Nhà nước là 59,5 tỷ đồng, người dân trên địa bàn đã đóng góp gần 1,8 tỷ đồng, doanh nghiệp ủng hộ 239 triệu đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Hồng Phong vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay góp sức của người dân, đến hết năm 2023, xã Hồng Phong đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã

Cùng với sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, người dân trên địa bàn xã tích cực phát triển các mô hình kinh tế như: trồng rừng, ươm cây giống, nuôi cá lồng… Qua đó, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,62%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, UBND xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong các năm tiếp theo.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã

Nhân dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

HIỂU LAM