Thứ hai,  22/07/2024
Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn:  Khuyến cáo tố giác hành  vi trộm,  cắp nước sinh hoạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn: Khuyến cáo tố giác hành vi trộm, cắp nước sinh hoạt
Việc đấu trộm, cắp nước sinh hoạt với nhiều thủ đoạn khác nhau gây thiệt hại lớn cho Công ty và vi phạm pháp luật. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn đã có quy định thưởng, phạt trong công tác chống thất thu nước sinh hoạt để khuyến khích, khen thưởng những người phát hiện, tố...
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 09/11/2023
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 09/11/2023
Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Căn cứ văn bản số 915/BCT-ĐTĐL ngày 8/11/2023 của Bộ Công Thương, Ngày 31/3/2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm...