Chủ nhật,  21/07/2024

Tuyển sinh vào lớp 10, công khai thông tin từ tháng 6

Để chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10, các trường ở Hà Nội phải công bố thông tin vào tháng 6 hàng năm, cập nhật vào đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2010 phải thực hiện "3 công khai". Ảnh: Bảo AnhTheo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội thì các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội phải thực hiện 3 công khai khi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011. Đó là: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; công khai về thu chi tài chính. Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch trường lớp và tuyển sinh lớp 10. Đối với các trường ngoài công lập, Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (phòng học, phòng bộ môn, máy vi tính, thư...

Để chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10, các trường ở Hà Nội phải công bố thông tin vào tháng 6 hàng năm, cập nhật vào đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

’Tuyển
Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2010 phải thực hiện “3 công khai”.
Ảnh: Bảo Anh
Theo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội thì các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội phải thực hiện 3 công khai khi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011.

Đó là: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; công khai về thu chi tài chính.

Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch trường lớp và tuyển sinh lớp 10.

Đối với các trường ngoài công lập, Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất (phòng học, phòng bộ môn, máy vi tính, thư viện…) trước khi xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

Chậm nhất ngày 10/1/2010, các cơ sở giáo dục phải nộp báo cáo kế hoạch về Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo Vietnamnet