Thứ ba,  16/07/2024

Hà Nội có quy định mới về phí tham quan

Ngày 25/01, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2010 về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo đó, UBND TP. Hà Nội bãi bỏ việc thu phí tham quan ở chùa Trăm Gian và bổ sung mức thu phí đối với thắng cảnh Thiên Sơn - Suối Ngà với mức 10.000 đồng/lần/người lớn, 5.000 đồng/lần/trẻ em. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.Trước đó, vào ngày 22/01, UBND TP. Hà Nội cũng đã có Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí qua đò trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo đó, UBND TP. Hà Nội quy định mức thu phí đò dọc đối với đò chất lượng cao tại Chùa Hương: tuyến Hương Tích (7km): 35.000 đồng/người (2 lượt vào ra), tuyến Long Vân, Tuyết Sơn (5km): 25.000 đồng/người (2 lượt vào...

Ngày 25/01, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2010 về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội bãi bỏ việc thu phí tham quan ở chùa Trăm Gian và bổ sung mức thu phí đối với thắng cảnh Thiên Sơn – Suối Ngà với mức 10.000 đồng/lần/người lớn, 5.000 đồng/lần/trẻ em. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Trước đó, vào ngày 22/01, UBND TP. Hà Nội cũng đã có Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí qua đò trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo đó, UBND TP. Hà Nội quy định mức thu phí đò dọc đối với đò chất lượng cao tại Chùa Hương: tuyến Hương Tích (7km): 35.000 đồng/người (2 lượt vào ra), tuyến Long Vân, Tuyết Sơn (5km): 25.000 đồng/người (2 lượt vào ra).

Theo vietnamtourism