Thứ tư,  24/07/2024

Hà Nội: Cho phép xe du lịch được vào thành phố

Ngày 2/2/2010,UBND Tp. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND, quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định này, các xe du lịch chở khách trên 25 chỗ vẫn có thể vào nội thành 24/24 giờ hàng ngày. Văn bản có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.Cùng với các loại xe tham quan, du lịch thì những loại xe khác như: xe hợp đồng đưa đón cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên cũng được hoạt động 24/24 giờ hàng ngày song phải có hợp đồng, phù hiệu xác định loại hình dịch vụ do Sở Giao thông Vận tải cấp theo quy định.Trong Quyết định này cũng nêu rõ, cấm các loại xe xích lô hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Riêng hoạt động của xe xích lô phục vụ hoạt động du lịch sẽ được điều chỉnh bằng quy định...

Ngày 2/2/2010,UBND Tp. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND, quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định này, các xe du lịch chở khách trên 25 chỗ vẫn có thể vào nội thành 24/24 giờ hàng ngày. Văn bản có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Cùng với các loại xe tham quan, du lịch thì những loại xe khác như: xe hợp đồng đưa đón cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên cũng được hoạt động 24/24 giờ hàng ngày song phải có hợp đồng, phù hiệu xác định loại hình dịch vụ do Sở Giao thông Vận tải cấp theo quy định.

Trong Quyết định này cũng nêu rõ, cấm các loại xe xích lô hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Riêng hoạt động của xe xích lô phục vụ hoạt động du lịch sẽ được điều chỉnh bằng quy định khác.

Theo vietnamtourism