Thứ sáu,  12/07/2024

Tối đa không quá 40 thí sinh/phòng thi

Ngày 20-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp bàn về quy chế tuyển sinh năm 2010. Theo đó, số lượng thí sinh trong một phòng thi vẫn giữ quy định theo danh sách xếp tối đa không quá 40 người/phòng và phải có hai cán bộ coi thi.Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để có những quy định cụ thể trong việc làm thủ tục dự thi cho đối tượng dự thi là học sinh trung cấp nghề và tương đương (học sinh trung cấp nghề, hệ tốt nghiệp THCS, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Với tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển các nguyện vọng hai và ba chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát ưu tiên và nộp tại trường. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp theo phương thức nào, cũng đều có giá trị xét tuyển như...

Ngày 20-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp bàn về quy chế tuyển sinh năm 2010. Theo đó, số lượng thí sinh trong một phòng thi vẫn giữ quy định theo danh sách xếp tối đa không quá 40 người/phòng và phải có hai cán bộ coi thi.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) để có những quy định cụ thể trong việc làm thủ tục dự thi cho đối tượng dự thi là học sinh trung cấp nghề và tương đương (học sinh trung cấp nghề, hệ tốt nghiệp THCS, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Với tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển các nguyện vọng hai và ba chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát ưu tiên và nộp tại trường. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp theo phương thức nào, cũng đều có giá trị xét tuyển như nhau.
Theo Nhandan