Thứ ba,  16/07/2024

Hội thi cán bộ quản lý trường mầm non năm học 2009-2010

Ngày 22/1/2010, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội thi cán bộ quản lý (CBQL) trường MN giỏi năm học 2009-2010. Tham dự hội thi có 33 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó được lựa chọn qua hội thi của các huyện thành phố. Dự và động viên hội thi có lãnh đạo, công đoàn ngành; các đoàn đại biểu của các Sở GD&ĐT Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh.Để tiến tới hội thi cấp tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của ngành, trong thời gian vừa qua, các phòng GD&ĐT đã tổ chức các hội thi cán bộ quản lý các cấp học. Kết quả của các hội thi cấp huyện đã chứng tỏ chất lượng đội ngũ CBQL các nhà trường đã được nâng lên về nhiều mặt, đáp ứng được yêu cầu đổi mới chất lượng GD hiện nay. Hội thi cấp tỉnh đối với CBQL trường MN lần này nhằm đánh giá thực chất của đội ngũ CBQL của cấp học đầu tiên trong hệ thống GD quốc dân. Những tiêu chí để lựa chọn đã bám sát nội dung đổi mới việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ QLGD và được...

Ngày 22/1/2010, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội thi cán bộ quản lý (CBQL) trường MN giỏi năm học 2009-2010. Tham dự hội thi có 33 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó được lựa chọn qua hội thi của các huyện thành phố. Dự và động viên hội thi có lãnh đạo, công đoàn ngành; các đoàn đại biểu của các Sở GD&ĐT Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh.
Để tiến tới hội thi cấp tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của ngành, trong thời gian vừa qua, các phòng GD&ĐT đã tổ chức các hội thi cán bộ quản lý các cấp học. Kết quả của các hội thi cấp huyện đã chứng tỏ chất lượng đội ngũ CBQL các nhà trường đã được nâng lên về nhiều mặt, đáp ứng được yêu cầu đổi mới chất lượng GD hiện nay. Hội thi cấp tỉnh đối với CBQL trường MN lần này nhằm đánh giá thực chất của đội ngũ CBQL của cấp học đầu tiên trong hệ thống GD quốc dân. Những tiêu chí để lựa chọn đã bám sát nội dung đổi mới việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ QLGD và được coi là một “kênh” quan trọng để ngành có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ.
Trong 33 CBQL tham gia hội thi, ngoài các cán bộ ở khu vực thành phố như trường MN 19/5, trường 8/3, còn có các cán bộ tại các trường vùng xa, vùng cao như Bắc Xa, Lâm Ca (Đình Lập). Điều này cho thấy chất lượng đội ngũ CBQL không có sự chênh lệch nhiều giữa các trường chuẩn QG, khu vực thuận lợi với các trường MN nông thôn khu vực vùng cao, vùng ĐBKK.
Hội thi là hành động thiết thực của ngành GD hướng tới kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm 2010.

Minh Hồng