Thứ hai,  22/07/2024

Lịch thi hệ vừa học vừa làm đại học, cao đẳng

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) vừa công bố lịch tuyển sinh hệ vừa học vừa làm vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) trong cả nước.Theo đó, các môn vật lý, sinh học, hóa học và tiếng Anh, các trường tổ chức thi trắc nghiệm theo đề thi chung của Bộ GD - ĐT. Các trường có thể lựa chọn tổ chức thi các môn trắc nghiệm trong hai đợt vào ngày 20 hoặc 27-3 và ngày 17 hoặc 24-4. Lịch thi môn tự luận do các trường tự sắp xếp. Cũng theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, những trường nào chưa đủ điều kiện chấm thi các môn trắc nghiệm có thể đăng ký với đơn vị bạn hoặc với...

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) vừa công bố lịch tuyển sinh hệ vừa học vừa làm vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) trong cả nước.

Theo đó, các môn vật lý, sinh học, hóa học và tiếng Anh, các trường tổ chức thi trắc nghiệm theo đề thi chung của Bộ GD – ĐT. Các trường có thể lựa chọn tổ chức thi các môn trắc nghiệm trong hai đợt vào ngày 20 hoặc 27-3 và ngày 17 hoặc 24-4. Lịch thi môn tự luận do các trường tự sắp xếp. Cũng theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, những trường nào chưa đủ điều kiện chấm thi các môn trắc nghiệm có thể đăng ký với đơn vị bạn hoặc với Cục.
Theo Nhandan