Thứ hai,  22/07/2024

Cơ sở đào tạo mang tính nghiên cứu hàng đầu ở nước ta

Chiều 2-2, tại TP Hồ Chí Minh, trong cuộc họp Hội đồng Trường đại học Việt Đức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân với chức danh là Chủ tịch Hội đồng của trường đánh giá cao kết quả hoạt động của Trường đại học Việt Đức sau gần hai năm kể từ ngày khai giảng.Phó Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ CHLB Đức, Tổ chức trao đổi hàn lâm Đức DAAD... đã cùng phía Việt Nam xây dựng và phát triển trường này thành một dự án điển hình cho sự hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực giáo dục.Trường đại học Việt Đức là trường đại học quốc tế công lập đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng cùng với một quốc gia đối...

Chiều 2-2, tại TP Hồ Chí Minh, trong cuộc họp Hội đồng Trường đại học Việt Đức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân với chức danh là Chủ tịch Hội đồng của trường đánh giá cao kết quả hoạt động của Trường đại học Việt Đức sau gần hai năm kể từ ngày khai giảng.

Phó Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ CHLB Đức, Tổ chức trao đổi hàn lâm Đức DAAD… đã cùng phía Việt Nam xây dựng và phát triển trường này thành một dự án điển hình cho sự hợp tác Việt Nam – Đức trong lĩnh vực giáo dục.

Trường đại học Việt Đức là trường đại học quốc tế công lập đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng cùng với một quốc gia đối tác.
Theo Nhandan