Thứ tư,  24/07/2024

Ngành giáo dục Đình Lập sơ kết học kỳ I

LSO-Ngày 2-2-2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2009-2010.Học kỳ I năm học 2009-2010, đối với cấp mầm mon, chất lượng giáo dục giỏi đạt 16,7%, khá 25%, chất lượng chăm sóc kênh A đạt trên 87%. Đối với cấp tiểu học, tổng số học sinh được đánh giá xếp loại 2.383 em, hạnh kiểm tốt đạt trên 98%. Cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học lực giỏi chiếm 5,4%, khá 23%, về hạnh kiểm tốt 60%, khá 32%. Cùng với công tác dạy và học, ngành cũng đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt.Phát huy những kết quả đã đạt được trong học kỳ I, bước sang học kỳ II năm học 2009-2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung; Cuộc vận...

LSO-Ngày 2-2-2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2009-2010.
Học kỳ I năm học 2009-2010, đối với cấp mầm mon, chất lượng giáo dục giỏi đạt 16,7%, khá 25%, chất lượng chăm sóc kênh A đạt trên 87%. Đối với cấp tiểu học, tổng số học sinh được đánh giá xếp loại 2.383 em, hạnh kiểm tốt đạt trên 98%. Cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học lực giỏi chiếm 5,4%, khá 23%, về hạnh kiểm tốt 60%, khá 32%. Cùng với công tác dạy và học, ngành cũng đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong học kỳ I, bước sang học kỳ II năm học 2009-2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh trên địa bàn huyện.

Hà Lành