Thứ hai,  22/07/2024

Kiểm định chất lượng các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: "Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non. Ban đầu, sẽ được thực hiện với những trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia.Theo Thứ trưởng Hiển, thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non được xây dựng theo hướng: một bộ tiêu chuẩn đánh giá có thể dùng chung cho kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường chuẩn quốc gia, thanh tra toàn diện và công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực.Theo quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD-ĐT, để đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, các trường phải đảm bảo diện tích phòng sinh hoạt chung trung bình 1,5-1,8m2/trẻ, phòng ngủ 1,2-1,5m2/trẻ, hiên chơi trung bình 0,5-0,7m2/trẻ, phòng y tế trường diện tích tối thiểu 10m2.Ít nhất 85% trẻ đạt sức khỏe kênh A, 100% GV đạt chuẩn, trong đó ít nhất 20% trên chuẩn về trình độ đào tạo, trường phải có biện pháp nâng cao đời sống giáo viên...Trước đó, Thứ trưởng Hiển cũng...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non. Ban đầu, sẽ được thực hiện với những trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia.

Theo Thứ trưởng Hiển, thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non được xây dựng theo hướng: một bộ tiêu chuẩn đánh giá có thể dùng chung cho kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường chuẩn quốc gia, thanh tra toàn diện và công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Theo quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD-ĐT, để đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, các trường phải đảm bảo diện tích phòng sinh hoạt chung trung bình 1,5-1,8m2/trẻ, phòng ngủ 1,2-1,5m2/trẻ, hiên chơi trung bình 0,5-0,7m2/trẻ, phòng y tế trường diện tích tối thiểu 10m2.

Ít nhất 85% trẻ đạt sức khỏe kênh A, 100% GV đạt chuẩn, trong đó ít nhất 20% trên chuẩn về trình độ đào tạo, trường phải có biện pháp nâng cao đời sống giáo viên…
Trước đó, Thứ trưởng Hiển cũng cho biết, sắp tới Bộ cũng sẽ triển khai thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động của cơ quan quản lý giáo dục nhằm kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền.

Căn cứ các chuẩn mực và yêu cầu cụ thể, thanh tra nhằm đánh giá các ưu điểm, khuyết điểm nhưng chủ yếu là nhằm xác định cơ sở giáo dục phổ thông tuân thủ hoặc không tuân thủ các quy định trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; từ đó nêu các kiến nghị phù hợp đối với cơ sở giáo dục phổ thông hoặc đối với các cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm giải quyết.

Theo Dan tri