Thứ hai,  22/07/2024

Trường ĐH có thể thêm quy định bổ nhiệm GS

Ứng viên được Hội đồng chức danh giáo sư (GS) nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS được xem như đủ điều kiện để có sở giáo dục ĐH xét bổ nhiệm. Trường đề xuất nhu cầu cần cho các ngành, chuyên ngành của đơn vị. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét ra quyết định bổ nhiệm.Đó là những quy định về việc bổ nhiệm chức danh GS, phó GS tại công văn số 148 do Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD-ĐT) Phạm Mạnh Hùng ký ngày 8/1 gửi các cơ sở giáo dục ĐH. Lễ công nhận chức danh GS năm 2009. Ảnh: LADCông văn nêu rõ, thủ trưởng các cơ sở giáo dục ĐH xác định nhu cầu bổ nhiệm GS, phó GS ở các ngành, chuyên ngành của đơn vị được thông báo công khai số lượng cần trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại cơ sở.Ứng viên được Hội đồng chức danh GS nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS được xem như đủ điều kiện...

Ứng viên được Hội đồng chức danh giáo sư (GS) nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS được xem như đủ điều kiện để có sở giáo dục ĐH xét bổ nhiệm. Trường đề xuất nhu cầu cần cho các ngành, chuyên ngành của đơn vị. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét ra quyết định bổ nhiệm.

Đó là những quy định về việc bổ nhiệm chức danh GS, phó GS tại công văn số 148 do Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD-ĐT) Phạm Mạnh Hùng ký ngày 8/1 gửi các cơ sở giáo dục ĐH.

Mô tả ảnh.
Lễ công nhận chức danh GS năm 2009. Ảnh: LAD

Công văn nêu rõ, thủ trưởng các cơ sở giáo dục ĐH xác định nhu cầu bổ nhiệm GS, phó GS ở các ngành, chuyên ngành của đơn vị được thông báo công khai số lượng cần trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại cơ sở.

Ứng viên được Hội đồng chức danh GS nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS được xem như đủ điều kiện để có sở giáo dục ĐH xét bổ nhiệm. Nếu có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh GS, phó GS tại một cơ sở giáo dục cần nộp hồ sơ theo yêu cầu của cơ sở đó.

Trong hồ sơ, Bản đăng ký xét công nhận bổ nhiệm 1 trong 2 chức danh nêu trên của ứng viên cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm.

Theo quy định của công văn thì, tùy theo yêu cầu về việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở giáo dục ĐH có thể quy định thêm các điều kiện cần thiết khác đối với ứng viên, nhưng không được thấp hơn hoặc trái với quy định hiện hành của Nhà nước….

Thời hạn đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm chức danh GS, phó GS về Bộ trước ngày 5/2. Sau thời hạn này, đơn vị nào không gửi hồ sơ coi như không có nhu cầu.

Năm 2009 có 706 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, phó GS. Trong đó, có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS và 641 nhà giáo được công nhận phó GS.

Theo Vietnamnet