Thứ ba,  16/07/2024

Ðề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi bổ nhiệm chức danh GS, PGS

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2009. Theo đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học xác định nhu cầu bổ nhiệm ở đơn vị mình, công bố công khai số lượng cần bổ nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.Ứng viên có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh GS hoặc PGS cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm trong hồ sơ, bản đăng ký xét bổ nhiệm. Người được xét bổ nhiệm ít nhất phải được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Tùy theo yêu cầu, cơ sở giáo dục đại học có thể quy định thêm các điều kiện cần thiết khác nhưng không được thấp hơn và trái với quy định của Nhà nước. Các ứng viên đã được bổ nhiệm GS, PGS ở nước ngoài cần có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài hoặc thẩm quyền tương đương ở nước ngoài cấp. Thời hạn đến hết ngày 5-2...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2009. Theo đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học xác định nhu cầu bổ nhiệm ở đơn vị mình, công bố công khai số lượng cần bổ nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ứng viên có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh GS hoặc PGS cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm trong hồ sơ, bản đăng ký xét bổ nhiệm. Người được xét bổ nhiệm ít nhất phải được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Tùy theo yêu cầu, cơ sở giáo dục đại học có thể quy định thêm các điều kiện cần thiết khác nhưng không được thấp hơn và trái với quy định của Nhà nước. Các ứng viên đã được bổ nhiệm GS, PGS ở nước ngoài cần có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài hoặc thẩm quyền tương đương ở nước ngoài cấp. Thời hạn đến hết ngày 5-2 cho các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị về Bộ GD-ĐT.
Theo Nhandan