Thứ năm,  25/07/2024

Có 8 tỷ đồng mới được phép mở trường TCCN tư thục

Vốn điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tư thục tối thiểu là 8 tỷ VNĐ, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai. Tổng diện tích đất xây dựng trường không ít hơn 2 héc ta.Đó là một số quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục do Bộ GD-ĐT mới ban hành. Theo đó, địa điểm xây dựng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục phải đảm bảo về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường. Trường phải có đủ phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập và các trang thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, có đủ phòng làm việc, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính phục vụ công tác quản lý đào tạo và có đủ nguồn tài chính đảm bảo cho ít nhất một khoá đào tạo.Quy định cũng nêu, số giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng phải đảm bảo theo định mức về nhà giáo...

Vốn điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tư thục tối thiểu là 8 tỷ VNĐ, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai. Tổng diện tích đất xây dựng trường không ít hơn 2 héc ta.
Đó là một số quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục do Bộ GD-ĐT mới ban hành.
Theo đó, địa điểm xây dựng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục phải đảm bảo về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường. Trường phải có đủ phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập và các trang thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, có đủ phòng làm việc, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính phục vụ công tác quản lý đào tạo và có đủ nguồn tài chính đảm bảo cho ít nhất một khoá đào tạo.
Quy định cũng nêu, số giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng phải đảm bảo theo định mức về nhà giáo đối với đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Trường phải có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, phù hợp với ngành nghề đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu chương trình đào tạo; số lượng giáo giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 22 học sinh/1 giáo viên đối với các ngành kỹ thuật công nghệ và không quá 28 học sinh/1 giáo viên đối với các ngành còn lại (trừ một số ngành nghệ thuật, thể dục thể thao).
Bộ GD-ĐT quy định, khi giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục phải làm rõ lý do và phải có các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh, phương án giải quyết các tài sản của nhà trường phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật.

Theo VnMedia